آموزش آزمون 2-IVAآموزش  مجازی و حضوری آزمون IVA-2  در مرکز سلامت ذهن وصال


آزمون تخصصی بیش فعالی IVA-2 یک تست نوروسایکولوژی جهت بررسی شاخص های توجه و تمرکز است و توجه دیداری و شنیداری را به طور جداگانه بررسی می کند. این آزمون به عنوان ابزاری مهم برای تشخیصADHD  و انواع آن به کار می رود. 

تست IVA-2 بهترین ابزار برای زمانی می باشد که مداخله ای مانند نوروفیدبک، توانبخشی شناختی، دارودرمانی یا سایر درمان های مربوط به بهبود توجه صورت گرفته است و می خواهیم میزان بهبودی را بسنجیم .

جهت توضیح کامل آزمون IVA-2 ( کلیک نمایید )

مرکز توانبخشی وصال جهت رفاه حال دانشجویان و همکاران محترم اقدام به برگزاری آنلاین آموزش کار با نرم افزار IVA-2 و چگونگی تفسیر گزارش آن نموده است. 

در مرکز سلامت ذهن با کمترین ساعت از لحاظ تئوری و عملی با این آزمون به صورت کاربردی آشنا خواهید شد.


- آموزش کاربردی نرم افزار IVA-2

سر فصل های آموزش ی:

●  آشنایی کلی با محیط نرم افزار IVA-2

آموزش تعریف مراجع در نرم افزار IVA-2

●  تنظیمات کلی نرم افزار جهت برگزاری آزمون به زبان فارسی

●  برگزاری آزمون 

●  آماده سازی نتایج و تفسیر آن

● راهنمای کاربرد آزمون IVA-2 جهت بررسی میزان پیشرفت در مداخلات توجه و تمرکز ( به طور مثال بررسی تاثیر نوروفیدبک، tDCS، لورتا نوروفیدبک، توانبخشی شناختی با کمک تست توجه و تمرکز IVA-2 )


در هنگام ثبت نام جهت آموزش کاربردی تست IVA-2 به نکات زیر توجه نمایید:

1- تماس با مرکز

2- پرداخت هزینه حداقل 45 دقیقه آموزش  

3- تماس با شما جهت هماهنگی زمان و نوع آموزش ( از راه دور یا حضوری ).

لطفا قبل از ثبت درخواست و پرداخت هزینه مطالب این صفحه را کامل مطالعه نمایید. پس از پرداخت، مبلغی بازگردانده نخواهد شد.


- لطفاً توجه نمایید ، مبلغ شارژ شده جهت آموزش نرم افزار  IVA-2 ، برای مدت 45 دقیقه می باشد.

- عموماً 45 دقیقه برای آموزش کاربردی نرم افزار IVA-2 کافی است.

- به هر دلیلی پس از تایم آموزش ی، اگر شما سئوال های بیشتری داشتید یا نیاز به زمان بیشتری برای یادگیری داشتید، می توانید مجددا نسبت به واریز وجه و درخواست یک تایم آموزش ی دیگر اقدام نمایید.


" همچنین این امکان وجود دارد که جهت استفاده عملی از نرم افزار با پرداخت هزینه مجزا از آموزش و همراه داشتن یک همراه ( پس از تایم آموزش کاربردی ) به صورت عملی آزمون را اجرا کنید و نتیجه آزمون را دریافت نمایید."


مطالب مرتبط:

گزارش فارسی آزمون IVA-2 (بیشتر بدانید)

آزمون IVA-2 ، تست تخصصی بیش فعالی (بیشتر بدانید)

آموزش انفرادی نرم افزارهای شناختی در مرکز سلامت ذهن وصال (بیشتر بدانید)

آزمون و تست های تشخیص بیش فعالی (بیشتر بدانید)

بازگشت