BMI شاخص توده بدنی چیست ؟

BMI  شاخص توده بدنی  چیست ؟

BMI شاخص توده بدنی چیست ؟

Body Mass Index یا به اختصار BMI یا به عبارت فارسی شاخص توده بدنی در کودکان چگونه محاسبه می شود و چگونه حاصل آن تفسیر می شود ؟

BMI در واقع یک نسبت می باشد ، نسبت قد به وزن ، در واقع در ابتدا باید به این نکته دقت نمایید که در صورتی که BMI کودک ی نرمال شود الزاماً نشان دهنده این مطلب نمی باشد که قد کودک یا وزن کودک نرمال است ! و در آن محدوده سنی کودک قد و وزن مناسبی دارد ! بلکه BMI نشان می دهد که آیا به نسبت قدی که کودک دارد ، وزن مناسبی نیز دارد و یا بلعکس ، یعنی آیا کودک دچار چاقی یا لاغری می باشد یا خیر .

 از آنجایی که BMI از طریق تقسیم وزن ( بر حسب کیلوگرم ) بر مجذور قد ( بر حسب متر ) به دست می آید ، لذا واحد آن را به صورت   ( kg/m2 ) نشان می دهند . از آنجایی که بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی فرد تا 19 سال کودک محسوب می شود و فرایند رشد و نمو در 19 سال اول زندگی بسیار دستخوش تغییر شده و جنسیت نیز در این مساله تاثیر شایانی دارد ، لذا WHO یا همان سازمان بهداشت جهانی ،  ( World Health Organization ) رده سنی را به سه رده سنی 0 الی 2 ساله و 2 الی 5 ساله و 5 الی 19 ساله ، در دو جنس دختر و پسر طبقه بندی نموده که در مجموع 6 جدول BMI در کودکان مشخص نموده که محاسبه آن در صفحه اصلی سایت ، در قسمت مراحل رشدی کودک وجود دارد .

 فرمول محاسبه شاخص توده بدنی ( BMI ) : وزن بر حسب کیلوگرم / (قد بر حسب متر)2 = شاخص توده بدنی بر حسب کیلوگرم متر مربع 

بازگشت