BMI شاخص توده بدنی چیست ؟

Body Mass Index یا به اختصار BMI یا به عبارت فارسی شاخص توده بدنی در کودکان چگونه محاسبه می شود و چگونه حاصل آن تفسیر می شود ؟

BMI در واقع یک نسبت می باشد ، نسبت قد به وزن ، در واقع در ابتدا باید به این نکته دقت نمایید که در صورتی که BMI کودکی نرمال شود الزاماً نشان دهنده این مطلب نمی باشد که قد کودک یا وزن کودک نرمال است ! و در آن محدوده سنی کودک قد و وزن مناسبی دارد ! بلکه BMI نشان می دهد که آیا به نسبت قدی که کودک دارد ، وزن مناسبی نیز دارد و یا بلعکس ، یعنی آیا کودک دچار چاقی یا لاغری می باشد یا خیر .

 از آنجایی که BMI از طریق تقسیم وزن ( بر حسب کیلوگرم ) بر مجذور قد ( بر حسب متر ) به دست می آید ، لذا واحد آن را به صورت   ( kg/m2 ) نشان می دهند . از آنجایی که بر طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی فرد تا 19 سال کودک محسوب می شود و فرایند رشد و نمو در 19 سال اول زندگی بسیار دستخوش تغییر شده و جنسیت نیز در این مساله تاثیر شایانی دارد ، لذا WHO یا همان سازمان بهداشت جهانی ،  ( World Health Organization ) رده سنی را به سه رده سنی 0 الی 2 ساله و 2 الی 5 ساله و 5 الی 19 ساله ، در دو جنس دختر و پسر طبقه بندی نموده که در مجموع 6 جدول BMI در کودکان مشخص نموده که محاسبه آن در صفحه اصلی سایت ، در قسمت مراحل رشدی کودک وجود دارد .

 فرمول محاسبه شاخص توده بدنی ( BMI ) : وزن بر حسب کیلوگرم / (قد بر حسب متر)2 = شاخص توده بدنی بر حسب کیلوگرم متر مربع 


ارتباط با ما


    


بازگشت